Our thoughts, stories and ideas

Home » Blog

Blog

EAS Enterprise Estonia

Projekt HotelBuddy on uudne lahendus hotellidele külalisteekonna digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks. EAS toetab projekti 270 645€ ulatuses “Perioodi 2014-2020 ettevõtja tootearenduse toetus COVID-19” meetmest. HotelBuddy projekti on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist COVID-19 pandeemiale reageerimise raamistikust summas 291 402,63 EUR.