Home » Blog » HotelBuddy integration to Oracle Hospitality OPERA 5.6 has been validated! 

HotelBuddy integration to Oracle Hospitality OPERA 5.6 has been validated! 

HotelBuddy integration to Oracle Hospitality OPERA 5.6 has been validated! 

We are pleased to announce the validated integration of HotelBuddy 1.0 with Oracle Hospitality OPERA 5.6.

Hotelbuddy integrates with the Oracle Hospitality OPERA 5.6 to provide online solutions for the hotels and their guests using a web based guest application.

HotelBuddy solutions enable the hotel guests to: 

  • Check in and pay securely
  • Book extra services and upgrade their room
  • Read hotel information and check their folio in real time
  • Activate a mobile key
  • Chat with the hotel staff
  • Order online room service
  • Cast their personal content to hotel TV 
  • Check out and share feedback

All these functions are available in a web based guest application (no downloads needed) and the hotels can manage your guest journey and communication also from all-in-one easy-to-use online admin tool. 

In addition to the software applications HotelBuddy also provides the hotels with all the necessary hardware and networks solutions, in a monthly subscription fee. For the mobile key functionality we have developed IOT- based door lock modules, which can be easily installed to most of the existing electronic lock systems in the hotels and the hotels do not need additional cabling or changes in their hardware to deploy this system. 

The hotels are provided with their own cloudbased all-in-one admin tool where they can manage the guest profiles, orders, requests, create sales inventory and campaigns as well as internal tasks for managing operations.

Here is how your guest will use HotelBuddy:

Get in touch for more information about HotelBuddy and book a free demo today!

Read more:

EAS Enterprise Estonia

Projekt HotelBuddy on uudne lahendus hotellidele külalisteekonna digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks. EAS toetas projekti 270 645€ ulatuses “Perioodi 2014-2020 ettevõtja tootearenduse toetus COVID-19” meetmest. HotelBuddy projekti on rahastatud ka Euroopa Regionaalarengu Fondist COVID-19 pandeemiale reageerimise raamistikust summas 291 402,63 EUR. Antud projekti raames toimub HotelBuddy lahenduse edasiarendus. Projekti raames luuakse liidestused nii erinevate hotelli kesksete süsteemidega (PMS-süsteemidega), kui ka suuremate broneerimisplatvormidega ja distributsioonikanalitega, et parandada teenuse kättesaadavust erinevate majutusasutuste seas. Lisaks arendame projekti raames edasi oma lisateenuste moodulit, lisades sinna reaalajas broneerimise võimaluse koos ressursside (töötajad, ruumid, tooted) planeerimise võimekusega ja broneerimiskeskkonna kliendi kodulehele embeeditavusega. Projekti raames valmivad ka uut tüüpi 4G lukumoodulid, mida on võimalik paigaldada väga erinevatesse tingimustesse (lisaks hotellidele ka külalismajadesse ja -korteritesse, turismitaludesse jne.